Translations MFA
British flag which links with English website
   [In English]

Translations MFA
Foto dun globo terráqueo con bandeirasMENÚ PRINCIPAL

Currículo
Linguas
Tiploxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña


Currículo
Graduado en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo no curso 2003/2004. Posteriormente, realizo o Máster en Tradución Audiovisual, Localización, Subtitulación e Doblaxe na Universidade de Cádiz. Durante 5 anos (2006-2011), traballo como intérprete na Organización das Nacións Unidas (ONU). Finalmente, entre 2012 e 2014 traballo como tradutor en Barcelona Traducciones. En outubro de 2014 abro a miña propia empresa, Translations MFA.


[volver ao menú principal]
Linguas
Na Universidade de Vigo, gradueime na especialidade "español-inglés"; non obstante, posúo o nivel B2 de Alemán e o C2 de Galego, segundo o Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas. Así pois, a miña especialidade será "español-inglés", pero tamén poderei realizar traducións das seguintes combinacións: galego-inglés, español-alemán e galego-alemán (estas dúas últimas de non máis de 1000 palabras).


[volver ao menú principal]
Tipoloxía de textos
Debido ao Máster sinalado anteriormente, a miña especialidade é a tradución audiovisual. Realizo tamén calquera tradución relacionada co mundo literario e periodístico; en ningún caso co mundo xudicial.


[volver ao menú principal]
Prazos de entrega
O prazo de entrega dependerá do número de palabras: un texto con menos de 5000 palabras entregarase en entre 4-5 días, e con máis de 5000 entregarase entre 5-10, nunca superando os 10 días. En canto á tradución audiovisual e á doblaxe, contacte comigo a través do meu e-mail para saber os prazos.


[volver ao menú principal]
Prezos
Os prezos dependerán da lingua dende a que se traduza: dende o inglés o prezo por palabra será de 0,07€ ata as 5000 palabras, e a partires dese número, reducirase a 0,05€. En canto ao alemán, o prezo por palabra será sempre de 0,08€.

[volver ao menú principal]
Ferramentas en liña
DRAG: dicionario de galego da Real Academia Galega
TRADUTOR GAIO: tradutor online galego-inglés Gaio
COLLINS: dicionario de inglés Collins
WORD REFERENCE: dicionario de inglés Word Reference

[volver ao menú principal]

Para contactar comigo,
Gif animado para enlazar co meu e-mail
mfolgueiraa2016@gmail.com